Gymnastika

Kontaktní osoba: Zdena Synovcová, ředitelka sportu
E-mail: korona@tiscali.cz
Telefon: 604607982
Informace Novinky ředitele sportu Fotogalerie Aktuality Kluby sportu

Informace

Gymnastika je zařazena do sportovních programů SO jako tradiční olympijský sport, a to v podobě sportovní i moderní. V ČHSO se začínalo se sportovní gymnastikou, i s účasti na Evropských hrách v roce 2000 (Groningen)  a světových v roce 2003 (Dublin). Paralelně se od roku 1994 rozvíjela gymnastika moderní, která byla pro podmínky v ČHSO přijatelnější (podmínky ekonomické, prostorové, technické). V současnosti je v ČHSO registrováno 16 klubů moderní gymnastiky. Národní soutěže se přičleňují k dalším sportům (atletika, bocce, apod.) alespoň 1x ročně. Spolehlivě pracují 4 sportovní kluby: Tanvald, Česká Lípa, Jihlava a Chvalčov, jejichž závodnice se podílejí na zisku medailí na světových hrách.

Jako ředitelky sportů se vystřídaly Drahuše Martínková, od roku 2004 Zdena Synovcová.