ZAS Praha


 

ZAS Praha Palestra Milada Krejčí krejci@palestra 606512076

 

PROJEKT „ZAS“ NA VŠTVS PALESTRA

Dne 18. října 2016 se v rámci doprovodných programů k 3. ročníku mezinárodní konference „Sport a zážitková pedagogika“ (18. - 20. 10. 2016) uskutečnil na VŠTVS PALESTRA workshop „Zdravá společenství“ pod vedením prof. PhDr. Hany Válkové, CSc. a prof. PaedDr. Milady Krejčí, CSc. Workshopu se zúčastnili studenti bakalářského oboru Výživové poradenství a sportovní diagnostika, magisterského oboru „Wellness specialista“ a akademičtí pracovníci vysoké školy. Součástí projektu je i plánový výstup v připravované monografii Benefity využití sportovních a prožitkových aktivit v edukačních souvislostech. VŠTVS PALESTRA je spoluřešitelem tříletého projektu duben 2016 – březen 2019 „Zdravá společenství“ IČ ZAS Y1 16-600-14 pro oblast Prahy.

Workshop měl část teoretickou a část praktickou. Studenti si vyzkoušeli baterii testů Fitness, seznámili se s dotazovací pasáží ohledně životního stylu, s pojetím wellness u osob s mentálním postižením a o specifickém záměru v projektu ZAS - předávat informace o zdravotní situaci osob s mentálním postižením odpovědným pracovníkům v sociálních službách a zdravotnictví. Při konferenci byl také předneseno sdělení, týkající se jak projektu ZAS celkově, tak i specifickému zaměření (wellness – zdraví – zdravotní péče). Příspěvek bude součástí připravované monografie. Rýsuje se i zájemce o zpracování bakalářské práce s touto tématikou.

Byla podepsána oficiální smlouva mezi ČHSO (H. Válková) a VŠTVS Palestra (vedoucí jednotky M. Krejčí a tajemník VŠTVS T. Mirovský).Workshop ZAS Workshop byl podpořen kromě fondů filantropa T. Golisano také prostředky projektu „Praha hlavní Evropské město sportu 2016“.

Zaslal: Milada Krejčí Leader projektu na VŠTVS