Fitness Innovation Grant 2015


 

 AKCE FITNESS  INNOVATION  GRANT 2015

  1. Květen 11-12, Brno: regionální hry – Morava: typická orientace na FITNESS ve vztahu k atletice. Doplněno (oživeno) cyklistikou, přizpůsobenými sporty. Pro zájemce měření ukazatelů zdatnosti. Pilotní měření sport-testry u vytrvalostních disciplín na dráze a v cyklistice. Školení pro studenty Fakulty sportovních studií v moderní gymnastice.

 

  1. Červen 12-16, Dřevěnice: národní turnaj v přehazované. Meeting trenérů a partnerů, rozvoj zdatnosti prostřednictvím národního sportu přehazovaná, včetně možnosti pro sportovce s vyššími limity. Využitelnost systému unified a venkovního prostředí

 

  1. Červen 28-30, Olomouc: národní turnaj v bocce, přídavné přizpůsobené sporty “mladý sportovec”. Pilotní testování kardiovaskulární zdatnosti u žen v moderní gymnastice.

 

  1. Srpen 28-29, Olomouc: atletika OPEN, školení základní a ve FITNESS ve vztahu k atletice. Pojato jako otevřený trénink a sdoutěže i pro neregistrované v ČHSO, pro začátečníky, dosud nesoutěžící na regulérní dráze nebo pro ty, co dosud soutěžili “v malých disciplínách” a nyní si odzkoušeli I disciplíny náročnější (200 – 400 m – štafety). Atraktivní výcvik v hodu mini-oštěpem pod vedením dobrovolníků.

 

  1. Listopad 13-15, Dvůr Králové: národní turnaj ve stolním tenise (TT), včetně unified. Meeting trenérů a dobrovolníků – testování individuálních dovedností v TT, z nichž lze dedukovat zdatnost sportovců. Zapojení dobrovolníků zahraničních a ze Střední školy zdravotní v Trutnově. Ucelený koncept měření některých ukazatelů zdatnosti přístrojově (BMI, rovnováha na plošině, počítačové vyhodnocení stisku ruky a kardiovaskulární zdtnosti sport-testery) skupinou z FSpS v Brně. Vyhodnocování výsledků v testech dovedností I zdatnosti na stupních před veřejností. Podtržen i význam tance pro získávání zdatnosti (večer irských a jiných tanců

 

  1. Prosinec 6-7, Praha – CHODOV: OPEN pro fitness ve vodním prostředí..Akcent na fitness ve vodě pro plavce, ale především pro neplavce. Spojeno se základním školením instruktorů a školením FITNESS.

 

Projekt byl podpořen účastí v přespolním běhu MLADÉ BĚCHOVICE (9. září), který není organizován ČHSO, ale přímo organizátory z Běchovic a pro účastníky je to vynikající sobotní program, podporující běh na různou vzdálenost, zdatnost, ale I příležitost pro setkávání v krásném přírodním areálu.

Přehled minulých i budoucích záměrů projektu HA byl prezentován při oslavách 25. výročí ustavení ČHSO dne 23. září v Praze v MALOSTRANSKÉ BESEDĚ (tam totiž došlo k podpisům listin o založení ČHSO). Při setkání s podporovateli (p. Jirásek – bývalý předseda ČOV, p. Trykar – bývalý ředitel Sazky, aj.) a s koncertem Marty Kubišové se sportovci pochlubili svými výsledky, s trenéry se porozprávělo o úspěších, ale i  problémech  současného tréninku v rámci tzv. “sociálních služeb”, v programu HA. Pro výstavu byly vybrány některé fotografie z činnosti v programu HA.