Rodinný program

Jedná se o celosvětový program Speciálních olympiád, který zaměřený na podporu společně sportujících rodin - rodičů s dětmi, sourozenců - nebo celých komunit. Garantem rozvoje tohoto programu v Českém hnutí speciálních olympiád je pan Jan Mothejzík, zájemci o informace ho můžete kontaktovat na mailu: jan.mothejzik@email.cz

Článek o účasti Family programu na Světových letní hrách Speciálních olympiád v Abu Dhabi 2019:

http://www.specialolympics.cz/aktualita/526-nas-pribeh


 

 

Fotogalerie