ZAS Hradec Králové


 

Lídr jednotky ZAS Hradec Králové

Hradec Králové Pedagogocká fakulta Mgr.Lucie Francová PhED. Lucie.francova.1@gmail.com 602153695

Další středisko ZAS zahájili svou činnost, a to dne 24.6. v Hradci Králové

Lokalita studentského parku před budovou nové Pedagogické fakulty v Hradci Králové byla příjemným místem pro celou akci.

PROMO – akce proběhla jako součást festivalu Sociálních služeb „Poznejme se navzájem“.  Projekt ZAS měl samostatný stánek, jehož hlavním smyslem bylo prezentovat programy Speciálních olympiád orientované na podporu zdraví a konkrétně ZAS. Mládež - školáci, učitelé, rodiče i prarodiče měli možnost seznámit se s myšlenkou ZAS, která probíhá a bude probíhat v lokalitě Hradce Králové a Východočeského kraje. Hravě si vyzkoušeli, jak jsou na tom s rovnováhou či flexibilitou a samozřejmě, jak je důležitá „zdravá noha“. Celkem 74 zájemců si vyzkoušelo testové hrátky. Tradičně za to byli odměněni „bobky“ (odznáčky) a nálepkami ZAS. Projekt byl prezentován i na paralelně probíhající konferenci, takže informace se dostala k odborníkům i vlivným osobám. Jmenujeme zde např. senátora prof. Malého, ředitele odb. sociálních věcí p. PhDr. Marka Šimůnka, náměstkyni primátora  pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu pí. Ing. Annu  Maclovou, PhD.,  hlavní garantku festivalu pí. Fischerovou. Nakonec jsme si ponechali představitele univerzity: prorektorku PaedDr. Moniku Žumárovou, PhD. a proděkana PhDr. Pavla Zikla, Ph.D. při představení projektu také padl příslib o brzském podepsání dohody s ČHSO konkrétně pro projekt ZAS.


Projekt pokračoval 18.11. - 20.11. ve Dvoře Králové nad Labem

První ocenění v České republice cenou Toma Golisano se uskutečnilo při slavnostním zahájení Národního turnaje ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem.  Manželé, MUDr. Jiří a Olga Jandlovi, oba zubní lékaři, převzali toto ocenění za dlouhodobou podporu sportovců s mentálním postižením. Celý pátek 18.11. odpoledne byl věnován nejen předání ocenění, ale také setkání s významnými osobnostmi jako starosta města Jan Jarolím, ředitelka školy Strž, která každoročně poskytuje prostory pro šetření sportovců a zástupkyně ředitelky Střední zdravotní školy v Trutnově, která taktéž každoročně připravuje nové studenty dobrovolníky pro zapojení do programů zdravého sportovce Speciálních olympiád. Nechyběla Europoslankyně a naše patronka Martina Dlabajová. Podstatné bylo, že v rámci “Zdravého společenství” došlo k propojení i s dalšími zdravotnickými pracovníky, zástupci oboru školství a sociální práce, takže se odpoledne mohla prodiskutovat palčivá témata zdravotní péče o osoby s mentálním postižením i obecné a školské inkluze. Přes slavnostní atmosféru se lékaři i dobrovolníci “vrhli do práce” již odpoledne a slavnostní akt pak pokračoval ještě večer se zástupci médií.

Po několika letech bylo obnoveno vyšetření sluchu a po celou dobu turnaje bylo doslova nabito na všech stanovištích. Přibližně přes 40 sportovců absolvovalo testy fitness, na 60 osob zubní vyšetření a ještě větší zájem byl o vyšetření sluchu. Dlužno poznamenat, že tento zájem navyšovali také trenéři i VIP.  Všichni obdrželi doporučení, jak dále pečovat o své zdraví a budeme očekávat, jak tato doporučení budou naplňována. Ocenění se dostalo také 3 studujícím, kteří splnili kompletní vzdělávací program.


Video:

Zajímavé video vzniklo při předávání Cen Toma Golisana ve Dvoře Králové nad Labem. K vidění je na našem youtube kanále a zde: