O projektu

  

   NOVÝ  PROJEKT – ZDRAVĚ SPOLEČENSTVÍ  -  ZAHÁJEN

Projekt financuje SOI a soukromý sponzor Tom Golisano

V ČHSO byla dohodnuta zkratka ZAS  (Zdravý Atlet – Společenství) s výkladem: ....zas a zas budeme podporovat zdravý životní styl, preventivní i následnou zdravotní péči pro osoby s mentálním postižením

  1. Základním smyslem projektu je – vytvořit „zdravá společenství“, která by byla přívětivá pro zdravý životní styl osob s mentálním postižením, jejich rodin, k čemuž by měla sloužit součinnost mezi vzděláváním/osvětou, zpřístupnění pohybových aktivit a jejich sledování a následně ke zdravotní péči permanentně, jako u osob ostatních. Ukazatele „fitness“ jsou tedy prostředkem k cíli hlavnímu (příloha – popis výtahu projektu v AJ). Je tedy zaměřený na podporu fitness, zdraví a wellness osob s mentálním postižením různého věku, přičemž se nemusí jednat pouze  o osoby organizované v Českém hnutí Speciálních olympiád (ČHSO). V některý ch částech projektu (1x ročně INKLUSIVNÍ aktivita v lokalitě)  se předpokládá i účast dětí – mládeže bez MP.
  2. Projekt je koncipován na 3 roky (květen 2016 až březen 2019) s tím, že ČHSO každý měsíc zasílá zprávy a dle ročního hodnocení by se měl projekt prodlužovat o další rok.  Z Evropy byly – prostřednictvím grantové soutěže SOI vybrány 3 programy z SO: ČR, Polsko, Belgie. Zájmem ČHSO bude s těmito programy spolupracovat.
  3. ČHSO má projekt   Zdravé společenství (Healthy Community) koncipován jako „zdravé společenství“  v 6  lokalitách v ČR. Těchto 6  lokalit bylo vybíráno tak, aby byla pokryta celá ČR  a bylo možné srovnávat nejen klasické odlišnosti ve vztahu k věku, pohlaví, ale ve vztahu k typu „životního stylu“: v rodině, v klasickém typu ústavního zařízení, chráněného bydlení, apod. Souhrnně – půjde o zjištění i zajištění indikátorů přístupných zdravému stylu života osob s MP, s garantovaným přístupem k permanentní zdravotní péči na základě ukazatelů „fitness“. 
  4. Základem je spojení  v tzv. TRIANGLU:  - Univerzita či jiný typ terciálního vzděláváníjednotky místní politiky. I když ve stěžejních oblastech je nutná unifikace, je prostor pro vlastní řešení na základě místních podmínek.

Adresář oslovených lídrů jednotek ZAS

Jednotka

ZAS

Jméno příjmení

Name, family name

e-mail contact

 

mobil

Brno

FSpS MU

Milena Strachová

Jitka Králíková

strachova@fsps.muni.cz

608764873

České Budějovice

Pf JČU

Zuzana Kornatovská

zkornatovska@pf.jcu.cz

776 006569

Praha

Palestra

Milada Krejčí

krejci@palestra

606512076

Zlín

ČHSO

Dagmar Dědková

Dasenka.d@email.cz

605833312

Hradec Králové

Pedagogická fak.

Lucie Francová

Lucie.francova.1@gmail.com

602153695

Plzeň

Pedagogická fak.

Věra Knappová

knappv@centrum.cz

728448803

ČHSO

 

Hana Válková

valkova@fsps.muni.cz

776 841 275

737 340 142

 

ČHSO Praha    Martina Středová  stredova@specialolympics.cz    603540689

             

Danou oblast předběžného šetření zdravotního stavu garantují tzv. „kliničtí ředitelé“ (clinical directors), kteří musí být speciálně proškoleni  odpovědnou skupinou SOI (v angličtině).

Pro současný projekt ZAS České hnutí Speciálních olympiád požádalo o proškolení dalších, jednak pro posílení kapacity v regionech a jednak pro rozšíření sledovaných programů. 

Kdo je to Blase Tom Golisano ?

Je to donátor, který v rámci svých aktivit podporuje i Speciální olympiády. Díky jeho podpoře se uskutečňuje projekt Zdravý atlet - Zdravé společenství (naše zkratka ZAS). 

   

 

Blase Thomas Golisano (* 14. listopadu 1941)  je americký  byznysmen a filantrop. Je zakladatelem firmy Paychex, poskytující ostatním firmám výpočty platů a podobné věci. Společně s Larrym Quinnem je spoluvlastníkem hokejových Buffalo Sabers a lakrosových Buffalo Bandits. Má titul diplomovaného specialisty z Alfred State College. Jeho životní partnerkou je od roku 2006 Monika Selešová. 

Je spoluzakladatelem politické strany Independent Party of New York a v letech 1994, 1998 a 2002 byl kandidátem na guvernéra státu New York. I když pokaždé prohrál, vždy sesbíral pár důležitých procent. Na všech třech kampaních utratil celkem 93 milionů dolarů. Spekulovalo se o tom, že nyní to zkusí za Republikány, nakonec se ale odstěhoval do Naples na Floridě, aby prý unikl vysokým daním  ve státě New York.

Daroval 14 milionů dolarů na konto Rochester Institute of Technology pro založení školy informatiky a počítačových věd. Dalších 14 milionů od něj dostala University of Rochester , pět milionů Nazareth College, po šesti milionech dostaly Bishop Kearney High School a Our Lady of Mercy High School. Na podporu vyučování věd daroval deset milionů dolarů Niagara University a naposledy daroval šest milionů dolarů Ave Maria University. Za svou filantropickou práci dostal několik ocenění.

Reference: V tomto článku byl použit překlad  textu z článku Tom Golisano na anglické Wikipedii.

19.6.2017

Projekt ZAS nespí. Ba naopak, odehrálo se tolik akcí, že nebylo moc času je průběžně zveřejňovat. Podařilo se zajistit nového klinického ředitele ČHSO pro HA-Open Eyes (otevřené oči)  optometristu Dr. Pavla Beneše. Proškolen byl výborem HA-SOEE při národních hrách v Hamburku, takže – těšte se do Dvora Králové, program bude inovován o vyšetření očí, což nám mnoho let chybělo.

V součinnosti jednotek Brno a Zlín proběhlo šetření na školách ve Zlíně a Otrokovicích. Novými smluvně podchycenými partnery jsou obě tyto školy. Kromě tradičního šetření Fitness většina rodičů, s podporou ředitelství obou škol, dala souhlas k monitorování týdenního pohybového režimu pomocí  movebandů (na bázi sport-testrů). Samozřejmě s tím souvisel i výcvik dobrovolníků a na obou školách osvěta pedagogického sboru, který se iniciativně zapojil. Čím je spolupráce s oběma zařízeními výjimečná? Že děti budou sledovány v opakovaných šetřeních po 2 roky a bude možné vystopovat vývoj zdatnosti, pohybových aktivit a zdravotních ukazatelů. Tento sub-program vede doktorandka FSpS MU v Brně Jitka Králíková.

Běžný týdenní režim pohybové zátěže prostřednictvím „kapsiček“ (actigrafů) byl sledován v dalším sub-programu ACTIGRAF. Opakoval se u těch, kteří absolvovali v loňském roce rekondičně-pohybový program na táboře o prázdninách 2016 ve Starém Městě pod Sněžníkem. Tam se ukázalo, že jak mladší, tak i starší nad 35 let mají ve srovnání s běžnou populací navýšení o téměř 27 %. Tak uvidíme, co řekne nové srovnání, které bude jistě zpracované do vánoc a účastníci dostanou grafy pod stromeček. Všem, kteří předali povolení k opakovanému šetření, většinou byli z oblasti v Podkrkonoší, ale i jinde po republice, vřele děkujeme.