ZAS Zlín

Lídr jednotky ZAS Zlín

Zlín ČHSO Dagmar Dědková Dasenka.d@email.cz 605833312

Informace o činnosti jednotky ZAS Zlín

Projekt ZAS (Zdravý Atlet a Společenství) se naplno rozjel už ve druhé lokalitě, a to ve Zlíně. Proč právě tam?  Protože České hnutí Speciálních olympiád nadšeně využilo nabídku patronky a europoslankyně pí. Martiny Dlabajové a ředitele  Filmového festivalu pro děti p. Čestmíra Vančury k prezentaci ČHSO jako celku. Samostatnou část, umístěnou do krásného přírodního parku před zámkem tvořil program podporující myšlenku ZAS, a tou je spojení pohybových aktivit, zdatností,  prevence zdraví a případně pokračující zdravotní péče. Program ZAS podpořilo osobně i finančně několik sponzorů, např. nadace M. Dlabajové, UniCreditBank, společnosti Vitar a Tašstappa. 

Mimo stabilní dobrovolníky z FSpS Mu v Brně se v činnosti projektu rychle zacvičili studenti z Gymnázia Zlín - Lesní a Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně. Kromě toho, že se výborně zhostili své funkce, sami si ověřili teoretické gymnaziální znalosti s principy podpory zdraví u osob s mentálním postižením.   

Nejen sportovci Speciálních olympiád, ale i jejich trenéři, rodiče a všichni příchozí dostali jak informace o projektu ZAS, tak i o vlastních ukazatelích zdatnosti. Mimo běžné hodnocení ukazatelů zdatnosti (síla některých svalových partií, flexibilita páteře či ramenního kloubu, rovnováha) mezi nejatraktivnější patřilo samozřejmě měření BMI na tzv. „body-statu“, tepové frekvence či tlaku, a ve městě Zlíně – jak jinak – poučení o kvalitě chůze, péče o nohy a kvalitě obuvi. Zato byli účastníci odměněni speciálními vložkami do bot, které poskytlo SOI. Takto masivně prezentovaný program pro podporu ZDRAVÉ NOHY  se v ČHSO uskutečnil poprvé. Celkem kompletní screening absolvovalo více než 80 účastníků a další, kteří si chtěli vyzkoušet pouze některá jednotlivá stanoviště. Zvlášť milé byly skupinky dětí z mateřských škol, které se předháněly ve znalostech o správné výživě a předvádění vlastních pohybových dovedností. Za odměnu byli všichni odměněni a polepeni nálepkami programů Zdravého sportovce.

Speciální historka nakonec: osobnost Zlína,  reprezentační národní i akademické reprezentace v plavání, medailistka Marcela K.  si přišla s dcerkou taktéž vyhodnotit své ukazatele, aby si je srovnala s dobou své vrcholové sportovní činnosti a nalila chuti sportovat našim speciálním olympionikům. 


Paralelně se Zlínským pohárem ve dnech 20.-23.10. proběhla další aktivita ZAS-Zlín

Paralelně se Zlínským pohárem ve dnech 20.-23.10. proběhla další aktivita ZAS-Zlín (leader Dagmar Dědková). Šetření, jako vždy prováděli proškoleno dobrovolníci z FSpS v Brně a zahraniční z programu Erasmus. Další dobrovolníci ze Zlína se pak podíleli na nutné „logistice“ a současně se dověděli základní informace o projektech ZAS a Zdravý atlet. Proběhlo základní šetření ukazatelů zdatnosti, zdravého životního stylu a zapojení do preventivní i následné zdravotní péče. V konečném modelu je do šetření zahrnuto celkem 52 položek. Už tradičně šetření probíhá jako soutěž ve víceboji s odměňováním nálepkami zvládnutého testu, „bobky“ či medailemi Golisano. Poprvé se uskutečnilo také „zdravotní fórum pro trenéry“, kteří si současně na sobě vyzkoušeli buď  šetřeni všech 52 sledovaných položek nebo jen některých, pro ně zajímavých (především ukazatele BMI na inBody přístroji či rovnováhy na balanční plošině. Testy si vyzkoušeli i trenéři zahraniční, ale i zástupci samosprávy například starosta města Fryšták pan Lubomír Doležel, představitelé města Zlín, poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová,  či sponzorů a podporovatelů. Celkem šetřením prošlo 52 osob, z nichž do systému bylo zařazeno 24 českých sportovců SO - fotbalistů.

Zaslala: Hana Válková