ZAS Brno


 

Brno Masarykova univerzita Brno Milena Strachová, Jitka Králíková strachova@fsps.muni.cz 608 764 873

ZAS, Brno, 10.5.2016

PROMO-akce pro podporu Speciálních olympiád a programu Zdravý atlet se uskutečnila při příležitosti Regionálních her v Brně v atletickém areálu VUT. 

Studenti oboru sportovní management z Faklty sportovních studií Masarykovy univerzity, kteří ROMO-akci zajišťovali, svůj úkol uchopili skutečně „manažersky“: zajistili mnoho sponzorů (  BOHEMIA s.r.o., Law-Tax s.r.o., TOMZA s.r.o., PS BRNO holding, s.r.o., Jihomoravské stavby, s.r.o., LIKOV s.r.o., EXACT ING, s.r.o., SMEJKAL transportation-express, s.r.o., www.telservis.cz s. r. o., ECenviconsult, s.r.o.,  SARES, spol. s r.o., Waressan cz s.r.o., Generali Pojišťovna a.s., Bára art, Rentbike s.r.o., JUDr. Alice Sedláková, Jiří Vrba a spol. a Červený kříž), kterým ovšem museli nejdříve seznámit s podstatou ČHSO i projekty, orientovanými na „fitness“ jako součást zdravotních programů. Díky této iniciativě byla PROMO-akce zajištěna finančně na jedničku.

Bohaté zastoupení bylo i z řad tzv. VIP (proděkani fakulty prof. Charvát, doc. Zvonař, tajemnice ing. Nová se zahraničními hosty z university Stirling – Leigh Robinson, zástupci ředitelství sportovního gymnázia Ludvíka Daňka v Brně). Samostatnou – a obléhanou skupinou VIP – byli sportovní reprezentanti, kteří zde uspořádali autogramiádu: reprezentační basketbalisté a volejbalisté, plavci a biatlonoví reprezentanti Václavík a Jísslová.  Nejen autogramiádu reprezentanti vyplnili čas, ale předávali medaile či stužky oceňovaným sportovcům.

Třešničkou na dortu byla přítomnost bronzové  medailistky z olympiády v Atlantě Šárky Kašpárkové, která nejen předávala ocenění, ale v závěru  prohlásila hry za ukončené a se sportovci  ještě dlouho s nimi setrvala při vyprávění a focení. Jak se ukázalo, i pro reprezentanty,  ostřílené sportem, toto setkání bylo vůbec prvním setkáním se speciálními  olympiádou.

První akce projektu ZAS se povedla a projekt ZAS v lokalitě Brno vstoupil do jeho řešení rázným krokem.


24. - 26.11. 2016

Setkání studentů oborů kinantropologie, podpory zdraví, zdravotnických a sociálních věd, většinou doktorandů (celkem 13)  se uskutečnilo ve společných workshopech ve dnech 24.-26.11.2016 na Fakultě sportovních studií Masarykovy  univerzity v Brně. Témata o spojení pohybu a zdravotní prevence i následné péče byla doplněna i o témata, týkající se psychické pohody (welbeing) i adekvátního vedení k vrcholovému sportu ve Speciálních olympiádách.

 

 

  

 

 

 

 

PROMO – Brno: 4. května 2017

Akce na podporu Zdravého společenství se odehrála v Brně ve sportovním areálu VUT v Brně. Je spojena vždy s Regionálními hrami SO v atletice, cyklistice a přizpůsobených sportech.  Orientace na ZAS se odehrává v „olympijském stanu“, kde se beseduje o výživě, významu pohybu (případně i s hudbou a tanci), lékařské preventivní péči.

Charakteristické rysy PROMO akce jsou dva: 1. akci pořádají studenti oboru „sportovní management“ z Fakulty sportovních studií MU v Brně, 2. jsou přítomni významní sportovci, kteří se sportovci besedují – nejen o tréninku, ale i životosprávně, péči o zdraví potřebné jak pro sport, tak denní život. A samozřejmě rozdávají podepsané kartičky, úsměvy a společně se fotografují. Letos to byli významní cyklisté – reprezentanti Tomáš Bábek a David Sojka – předávali pak medaile i našim cyklistům, a Hana Horáková – basketbalistka, ta zase předávala medaile sportovcům v hodu míčkem. Celá tato část je atraktivní jak pro naše sportovce, tak i pro špičkové reprezentanty, protože se dovídají mnohé o konceptu programů Speciálních olympiád, včetně ZAS a nadace Golisano.

Studenti (samozřejmě proškolení) připravují celou akci vždy samostatně zhruba půl roku a vrcholem je realizace PROMO akce. Sportovních soutěží se zúčastnilo přes 160 sportovců plus trenéři, rozhodčí, atd. potěšitelé je, že sportovci i trenéři odcházeli z akce maximálně spokojeni. Výsledky sportovní části budou v samostatné sekci „atletika“, „cyklistika“.

Video z akce po kliknutí zde: