Olga Havlová

První patronka Československého resp. Českého hnutí speciálních olympiád od roku 1990 do roku 1996


 

Olga Havlová, rozená Šplíchalová 11. července 1933 - 27.ledna 1996, byla první manželka československého a později českého prezidenta Václava Havla, první dáma Československa, resp. České republiky. 

Byla první patronkou a významnou podrovatelkou České hnutí speciálních olympiád. Aktivně podporovala tuto myšlenku a z činila tak, až do své srmrti. Z úcty k této první dámě se od roku 1996 všechny Letní národní olympoiády Speciálních olympiád konají, jako Memoriál Olgy Havlové. 

Citáty:

"Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi – často v přeneseném slova smyslu – postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je nejvíce potřeba.“ Olga Havlová, rozhovor pro noviny 1990.

„Neuznávám, když se říká, tamti jsou normální, tito jsou nenormální. Chovám se podle toho, co si myslím. Člověk má dělat to, nač má sílu. Co umí dělat dobře.“ Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou, 1979.

„Člověk nesmí zabřednout do žádné sebelítosti, spíše by neměl zapomínat, že existují lidé, kteří jsou na tom hůř. Jestliže se řádové sestry starají o těžce mentálně a fyzicky postižené děti, mám za to, že nesou těžší úděl než člověk u výslechu. Pečovat o takto postižené děti znamená vynaložit více síly, obětavosti i pokory.“ Olga Havlová v rozhovoru pro Lidové noviny1993/298, Tichost paní Olgy.