Dokumenty

Zde naleznete oficiální dokumenty ke stažení :

Sekce České hnutí speciálních olympiád:

- Stanovy Českého hnutí speciálních olympiád zde: Stanovy_CHSO.pdf

- Jednací řád Českého hnutí speciálních olympiád zde: Jednaci řád_2016.pdf

- Podmínky činnosti sportovního klubu zde:  podminky_cinnosti_sportovniho_klubu.pdf

- Pokyny pro registraci a změny v registraci sportovců a sportovních klubů zde: Registrace Klubů a členů.pdf

- Registrace nových klubů pokyny zde: Registrace nových klubů.pdf

 

Členská schůze ČHSO:

Informace a zápis z Členské schůze 2019 zde: https://www.specialolympics.cz/aktualita/568-clenska-schuze-spolku


Výroční zprávy ČHSO:

Výroční zprávu 2015 naleznete zde: 2015_ČHSO_výroční zpráva.pdf

Výroční zprávu 2016 naleznete zde: 2016_ČHSO_výroční zpráva.pdf

Výroční zprávu 2017 naleznete zde: 2017_ČHSO_výroční zpráva_v2.pdf

Výroční zpráva 2018 naleznete zde: 2018_Výroční zpráva_final.pdf

Výroční zpráva 2018 naleznete zde: 2019_Výroční zpráva_v2.pdf

 

Zprávy o hospodaření, Auditorské zprávy ČHSO:

2020

Auditorská zpráva za rok 2020 zde: ČHSO - Zpráva auditora ČJ.pdf

Účetní uzávěrka za rok 2020 zde:2020_ČHSO_účetní závěrka.pdf

2019

Zpráva o hospodaření za rok 2019 zde: 2019_ČHSO_Zpráva o hospodaření.pdf

Účetní uzávěrka za rok 2019 zde: 2019_ČHSO_účetní závěrka.pdf

Auditorská zpráva za rok 2019 zde: 2019_Audit účetní závěrky_CZ.pdf

2018

Zpráva o hospodaření za rok 2018 zde: Zpráva o hospodaření ČHSO za rok 2018.pdf

Auditorská zpráva za rok 2018 zde: České hnutí speciálních olympiád, z.s. - Zpráva auditora ČJ.pdf

 

Sekce Special olympics :

- Výběr z obecných pravidel zde:  Obecná pravidla SO - úpravy z r. 2015.pdf

- Dokument o akreditaci zde: dokument o akreditaci.pdf

- Smlouva mezi Special olympics International a Mezinárodním olympijským výborem zde: smlouva mezi předsedou OH J.A. Samaranchem a SOI E.K.Shriver včeštině.pdf