ZAS Plzeň


Lídr jednotky ZAS Plzeň 

Plzeň Pedagogická fakulta ZČU Věra Knappová knappv@centrum.cz 728448803

Informace o činnosti jednotky ZAS Plzeň

O víkendu 16.-18. září 2016 nejdříve proběhla prezentační akce se sportovci s MP a jejich rodiči – jaké možnosti se nabízejí zájemcům o pohyb a zdravý životní styl. Iniciátorem byl jednak spolekProCit a hlavně nově založený klub Spirála, který bude pracovat přímo pod patronací katedry tělesné výhovy PdF ZČU v Plzni. Na to navázalo v prostorách spolku ProCit školení pro dobrovolníky,především z řad studentů pedagogické fakulty, kteří se budou na projektu ZAS podílet, ale i zástupci lékařů (MUDr. Gabriela Friedrichová - stomatolog), Mgr. Alena Siváková (speciální pedagog ProCit) a samozřejmě lídr ZAS v Plzni, Mgr. Věra Knappová, PhD.

Specifikem tohoto střediska, zdá se, budou psychomotorické aktivity s bubnováním a plavání, samozřejmě mimo registrované sporty vČHSO.Následovala nádherná akce přírodě: „Hodíme se do pohody, špacírujem kolem vody“ v neděli 18.září 2016 na Ranči Šídlovák v Plzni. Hlavním pořadatelem, který umožnil PROMO pro projekt ZAS byl magistrátní Odbor sociálních služeb za finanční podpory Městského obvodu Plzeň 1 a vespolupráci s neziskovými organizacemi: Motýl, ProCit, Domus – Centrum pro rodinu, Centrum Cvrček, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, Ponton, Salesiánské středisko mládeže Plzeňa Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA. Tito všichni, kromě cca 800 zaevidovaných zúčastněných dětí, by nyní měli mít povědomí o ZAS v oblasti Plzeň.


Kluby "mladých sportovců" v Plzni se ROZJELY.

Dne 11.11 proběhla inkluzivní akce v ZOO Plzeň, a to od 16,00-17,30. Mladí sportovci se sešli  v hojném počtu (celkem 42 lidí - celé rodiny s dětmi s MP i bez postižení, studenti FPe ZČU, studentky lékařské fakulty v Plzni). Děti měly pohybové, vzdělávací, vyráběcí a další úkoly a na programu bylo i hlazení nosorožců a krmení žiraf. Zoologickou zahradou nás provedl její mluvčí Mgr. Martin Votruba. Děti měly zdravý pohyb na zdravém vzduchu a nakrmily zvířátka povolenou zdravou výživou. Na fotkách jsou společně s nosorožci, dětmi a leadra Věrky a p. Votrubou také  paní Irena Vítovcová za hnutí "Občané pro Lochotín", zastupitelka ÚMO1 Plzeň. 


Měření Fitness ukazatelů na katedře tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické

2.12 proběhla akce s měřením Fitness ukazatelů na katedře tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické, Západočeské univerzitě v Plzni. Adresa: Klatovská 51, Plzeň.
Akce byla celodenní, součástí akce bylo proškolení volontérů, studentů KTV FPe a také účast zastupitelů Městského obvodu Plzeň 1 Ireny Vítovcové a Tomáše Kotory. Celá akce proběhla pod záštitou děkana Fakulty pedagogické RNDr.Miroslava Randy, Ph.D.

 

Akci společně zahájili děkan FPe RNDr.Miroslav Randa, Ph.D., vedoucí katedry TV doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc., Mgr. Věra Knappová, Ph.D. a prof. PhDr. Hana Válková, CSc. prezidentka SO pro ČR.
Bylo proškoleno více, než dvě sedítky volontérů.

Zúčatnili se žáci ze 3 Speciálních škol v Plzni a okolí v celkovém počtu 32 dětí:
1. ZŠ speciální Zbůch, V Sídlišti 349
2. ZŠ speciální Zbůch odloučené pracoviště, Macháčkova 43 - 47 Plzeň
3. ZŠ speciální Plzeň, Skupova 15
+ děti z oddílu SO Spirála při KTV FPE a z organizace Procit, z.s.
 
Dále bylo součástí proškolení v oblasti plavání SO - účast 5ti studentek.


Týdne Zdravého sportovce v Plzni se zúčastnilo 19 dětí (věk 10 – 26 let), někteří i s rodiči. Děti se podílely na nákupu zeleniny i ovoce na tržnici i v modelovaných pohybových hrách. V průběhu týdne se seznámili s hygienou a úpravou užívání ovoce či zeleniny, akcentovalo se i cvičení „jako ovoce“, otázky a odpovědi, barevné malování. Na kartičkách si ukazovali zdravé a nezdravé potraviny, (zde se mi jeden chlapeček rozplakal, chtěl vždy vědět kolik můžou dospělí a kolik děti a ve finále ho přemohla ta představa že než bude moci jíst jako dospělý tak bude muset ještě nějakou dobu počkat). Také se seznámili s produkty naší země a z cizích zemí.

Na akci se podíleli již dříve proškolení dobrovolníci, kteří se projektu ZAS chtějí věnovat dlouhodobě. Každý z účastníků, kteří se pak podíleli na přípravách jednoduchých salátů nebo loupání ovoce, cvičení či kvízů – dostali celý vitamínový balíček (jablka, mango, pomeranč, citron, banán, mandarinka, kiwi, cuketa, okurka, paprika, mrkev, lilek, cibule, česnek a zalaminovanou kartu absolventa zdravého týdne.

Věra Knappová


PROMO – Plzeň: 1. dubna 2017

V sobotu 1.dubna 2017 proběhla velká prezentační akce se sportovci s MP, zvláště s dětským autismem a jejich přáteli a rodinami.  Rámec PROMO-akce na podporu nejen SO, ale především Zdravého společenství tvořilo sportování v rámci akce Run for Procit v Borském parku. Celé akce se zúčastnilo okolo 300 registrovaných běžců a další doprovodný program navštívilo přibližně dalších 200 účastníků. Iniciátorem byl spolekProCit, jednalo se už o druhý ročník tohoto běhu. Program pro děti všeho věku zajišťovali proškolení studenti v programu ZAS z katedry tělesné a sportovní výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pod vedením leadra ZAS pro Plzeň Mgr. Věry Knappové, Ph.D.  Hlavními hybateli pak byli: oddíl Spirála, který pracuje přímo pod patronací katedry tělesné a sportovní výchovy PdF ZČU v Plzni a tým CZDGA pod vedením Miroslava Lidinského přibližující golf pro všechny (i handicapované) na golfovém SNAG hřišti. Mezi mnoha dalšími podporovateli „modrého dne byla „modrá policie“ města Plzeň.

Akci podpořil i osobně navštívil děkan FPE ZČU v Plzni RNDr. Miroslav  RANDA, Ph.D. Všichni zúčastnění byli akcí nadšeni, měli možnost se podílet na úžasné sportovní akci, vychutnali si jarní slunné počasí a přispěli do sbírky Procitu na podporu dětí s autismem.


16.6. proběhla inkluzivní akce v ZOO Plzeň, zúčastnilo se 19 dospělých a 24 dětí a klientů SO - členů oddílu Spirála Plzeň. Přivítal nás sám pan ředitel ZOO. A pak proběhlo krmení medvědů a potom jsme prošli ZOO a cestou děti plnily tématické sportovní úkoly (skáču jako klokan, běžím jako gepard, koulím míč jako opice atd.). Na závěr jsme rozdali ceny (balonky a píšťalky) a diplomy za absolvování celého sportovního roku a popřáli jsme dětem krásné prázdniny. A jaká je zde souvislost se ZAS? Děti si uvědomily, jak se stravují zvířátka a jak lidé, jak se bezpečně chovat v blízkosti zvířat a také – jak dodržovat hygienu rukou při styku se zvířaty. I to, které nemoci se  mohou od zvířátek přenášet a jak se preventivně chovat, abychom se mohli se zvířátky bezpečně stýkat, a to i doma.
 21.6. byl projekt ZAS SO představen na Festivalu sportu Plzeň, kde celý den vystavovaly různé sportovní a dobročinné organizace a prezentovaly svou činnost. Na dosah centra města si každý mohl přijít vyzkoušet některou z desítek sportovních aktivit, dozvědět se zajímavé informace a tipy ke zdravému životnímu stylu a přitom se dobře bavit i díky doprovodnému kulturně-hudebnímu programu. My jsme ve spolupráci s Procit, z.s. zvolili možnost jízdy a florbalu na vozíku, chůze se slepeckou holí, Goalballu a dalších aktivit představujících obecně sport handicapovaných a jedinců s MP a poruchou autistického spektra. Dále jsme rozdávali letáky o projektu ZAS SO a aktivitách a školeních Procitu, z.s. a informovali o činnosti hlavně učitele a rodiče doprovázející děti mnoha základních a středních škol z Plzně a okolí. 


17.11. Dne 14.11 2017 jsme v Plzni v rámci projektu ZAS podnikli outdoorovou akci. Jednalo se o lekci hipoterapie na farmě Jitřenka v Plzni-Koterově. Sešlo se nás celkem 31(leader ZAS pro Plzeň Věra Knappová, trenér oddílu ČHSO Spirála Filip Řežábek, 6 pedagogů ZŠ Speciální Zbůch, 7 studentů navazujícího magisterského studia na KTV, FPe ZČU v Plzni a 16 dětí ze ZŠ Speciální Zbůch. Děti si za asistence studentů vyzkoušely čištění koní, sestavily pro koně dráhu v jízdárně, za pomoci asistentky vedly koně přes překážky a závěrem na koně nasedly a absolvovaly krátkou vyjížďku. Všem se akce líbila, děti si připomněly bezpečnost práce s koňmi, ale i obecně se zvířaty, bezpečnost při jízdě a poznávaly i další zvířata na farmě (kozy, ovce, prasata, kočky a psy).