Celosvětové hnutí Special olympics

České hnutí Speciálních olympiád je zapojeno do celosvětového hnutí Special olympics International (SOI). Tento program byl založen  v roce 1968 ve Spojených státech. Zakladatelkou celého programu je  paní Eunice Kennedyová - Shriverová, sestra prezidenta Johna F. Kennedyho. Uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením. Moderní společnost si zvykla posuzovat a hodnotit člověka především podle dosažených úspěchů a vítězství. Ve světle tohoto pohledu se lidé s mentálním postižením dostávají ne vlastní vinou do nepříznivé situace, a jestliže toto hodnocení platí obecně ve všech oblastech lidské činnosti, ve sportu se pak stavá dosažení vítězství či sportovního rekordu, často za každou cenu, mnohdy bohužel jeho jediným smyslem. Ve srovnání s takovýmto pojetím sportu se setkáváme někdy s názorem, že SO mají více poslání sociální, než sportovní. Že je tento názor mylný dokazuje i skutečnost, že hnutí Speciálních olympiád je od roku 1988  přidruženým členem Mezinárodního olympijského výboru. Tímto tedy je oprávněno používat termín "Olympiáda".

V součastné době je v tomto celosvětovém hnutí zapojeno 170 národních programů, které reprezentují více než 4 milióny sportovců. České hnutí Speciálních olympiád zahájilo svoji činnost v roce 1989 a je zapojeno do všech mezinárodních aktivit. Pravidelně se zúčastňuje svěch evropských i světových her. 

     

Více informací o celosvětovém hnutí Special olympics olympics naleznete zde: http://www.specialolympics.org/

 
 


Eunice Kennedyová - Shriverová

Členka jedné z nejprominentnějších amerických politických rodin 20. století se proslavila na sklonku 60. let, kdy založila program speciálních olympiád pro mentálně postižené a uvedla tak v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením. Prakticky celý svůj život věnovala obraně práv mentálně postižených.Eunice byla matkou Marie Shriverové, která se stala manželkou nynějšího kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera, bývalého kulturisty a hollywoodského herce.Z devíti bratrů a sester Johna Kennedyho po smrti Eunice zůstaly na světě pouze Jean, narozená v roce 1928, a benjamínek celého klanu, dnes sedmasedmdesátiletý Edward "Ted" Kennedy. Ten se léčí z rakoviny mozku a stále si ponechává místo senátora za Demokratickou stranu.

Více informací o zakladatelce hnutí Special olympics naleznete zde: http://www.eunicekennedyshriver.org/