Bowling

Kontaktní osoba: Adriana Novotná
E-mail: anovotna@specialolympics.cz
Telefon: 736 755 942
Informace Pravidla Novinky ředitele sportu Fotogalerie Aktuality Kluby sportu

Informace

Oficiální pravidla SO pro bowling vycházejí z pravidel WTBA, proto můžeme využívat pravidel, která platí pro národní asociace s vyjímkou částí, které by byly v rozporu s obecnými pravidly SO. V tom případě platí pravidla SO pro bowling.

Oficiální soutěže

Seznam oficiálních soutěží nabízí příležitost soutěžit sportovcům všech úrovní dovedností. Národní programy si mohou určit úroveń jednotlivých turnajů a je na trenérech, aby své sportovce připravili a přihlásili je do soutěží, které odpovídají jejich dovednostem.

Pravidla soutěží

Podle úrovně soutěže se může pořadatel rozhodnout pro zkrácený turnaj nebo turnaj s handicapy při zachování všech obecných pravidel WTBA. Ve zkráceném turnaji se výsledek skládá ze součtu všech poražených kuželek v předpsaných hrách. Počet her na turnajích určuje pořadatel. V turnaji s handicapy se  konečný výsledek skládá z počtu všech sražených kuželek a hráčova handicapu.

Zkrácený turnaj

Do turnaje jsou zařazováni sportovci do divizí / skupin/ podle nahlášeného průměru. Tento průměr se získá podělením všech sražených kuželek a počtem her. Příklad   – celkový součet sražených kuželek je 1264 ,děleno 21 odehranými hrami , je průměr 60 a to je vstupní skore.Pokud  sportovec nehraje ligu,kde by získal odpovídající výsledky a průměr, jeho průměr  by se vypočítal z přípravných  – tréninkových her, nejméně však z 15 her.Nahlášené průměry se využívají ke správnému rozřazení sportovců podle jejich dovedností.Průměry můžeme využít z oficiálních ligových soutěží či z jiných soutěží,případně z přípravných her / min.15 her /

Turnaj s handicapy

Využívá se  pokud  zařadíme do soutěže sportovce s velmi rozdílnou úrovní. V SO se handicap určuje ze 100% rozdílu mezi hráčovým průměrem a 200. Příklad : Hráč 1 má průměr 150 a průměr hráče č 2 je 100. Hráči č. 1 se připočte k výsledku 50 kuželek a hráči č. 2 se připočte 100 kuželek a můžou spolu soupeřit.

Vybavení

Koule musí odpovídat předpisům a být originální od oficiálního výrobce.Speciální pomůcky pro uchycení či pomoc při hře při postižení rukou či amputaci – hráč může hrát jednou či oběma rukama nebo využít speciálních pomůcek,ale tyto nesmí  mechanicky pomáhat ke zvýšení rychlosti koule či jinak ovlivňovat hru.Obuv-měly by být nazuta po celou dobu turnaje kvůli bezpečí sportovců. Tato ubuv je vyrobena se speciální podešví, která umožňuje skluz hráče před odhodem koule. Podrážky musí zůstat suché a čisté. Je možno využít obuv bowlingového centra.

 

Bowlingové rampy

Používají se, pokud hráč pro svoje tělesné omezení nemůže hrát rukama.Rampa se skládá ze dvou kovových spojených částí. Jedna je stojka a druhá je nakloněná. Použití rampy musí schválit soutěžní komise. Soutěžící, kteří hrají s rampou mohou být zařazení do speciálních soutěží jednotliců. Jinak platí obvyklá pravidla.